Dla kogo kredyt na mieszkanie?

Każdy z nas marzy o własnym kącie, nawet tym najmniejszym. Z tego powodu rząd wspiera młodych i powołał do życia program "mieszkanie dla młodych" (mdm), w ramach którego młodzi mają szansę na uzyskanie dofinansowania do własnych funduszy ze środków budżetu państwa. Ponadto program ten przewiduje większe wsparcie dla rodzin z trojgiem dzieci. Takie założenia obowiązywały w 2015 roku.

Obecnie w ramach programu "Rodzina na swoim" na dopłatę do kredytu mogą liczyć:

- małżonkowie jako współkredytobiorcy;

- osoby samotnie wychowujące dziecko(małoletnie lub uczące się i nie ukończyło jeszcze 25 lat;

- osoby samotnie wychowujące dziecko, w sytuacji gdy na to dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny i wtedy nie ma znaczenia wiek dziecka.

Oczywiście istnieje warunek, że żadna z tych osób nie była wcześniej stroną innej umowy kredytu preferencyjnego. Dodatkowo przy braku dolności kredytowej jednego z uprawnionych możliwe jest zawarcie umowy z innymi osobami, które są spokrewnione lub spowinowacone z docelowym kredytobiorcą. Warto wspomnieć, że zgodnie z zasadami programu osoba ubiegająca się o kredyt nie może mieć prawa własności lub współwłasności do nieruchomości mieszkalnej.

Z kolei jeśli osoby takie wynajmują mieszkanie powinny odstąpić od umowy najmu i wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania.

Obecnie przy kredycie hipotecznym jaki jest zaciągany na zakup własnych czterech kątów banki wymagają wysokiego(bo sięgającego kilkudziesięciu procent) wkładu własnego.

Współcześnie nie ma co liczyć, że bank pożyczy nam kwotę wyższą niż wartość nieruchomości. Również ciężko dostępny jest kredyt na wysokość wartości planowanego zakupu. Na tak ciężkie warunki uzyskania kredytu hipotecznego wpłynęły takie momenty jak upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers(2008 rok) czy ogromne ilości udzielonych kredytów denominowanych w walucie obcej.

Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na taki rozwój sytuacji są coraz wolniej rosnące płace oraz niepewna sytuacja na rynku pracy. W tej sytuacji osoba chcąca uzyskać kredyt hipoteczny musi pokonać wygórowane oczekiwania banku co do zarobków(zdolność kredytowa obliczana na najbliższe 25 lat) czy posiadanie wkładu własnego. Z tych powodów obecnie kredyt hipoteczny to możliwość tylko dla osób dobrze zarabiających lub mających wysoki wkład własny.

Sam program „ Mieszkanie dla Młodych” posiadało kilka warunków do spełnienia takich jak marża od 1,79%, okres kredytowania przewidziany do 30 lat, ale jest przeznaczony tylko dla osób do 35 roku życia, które kupują po raz pierwszy w życiu dom lub mieszkanie(warunki te nie dotyczą rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci). Kredyt w ramach tego programu należy przeznaczyć na mieszkanie o powierzchni do 75 m2 lub domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m2. Warunkiem także jest, aby mieszkanie lub dom było kupione na rynku pierwotnym od osoby, która w ramach działalności gospodarczej wybudowała te budynki. Jest także możliwość zakupu mieszkania z rynku wtórnego, o ile cena zakupu nie przekroczy iloczynu powierzchni użytkowej nieruchomości nabywanej i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, gdzie jest ona położona).